Datum: 13 oktober 2018

Projectkoor Ventina Vocale

o.l.v. Saskia Regtering

Ventina Vocale is een projectkoor, bestaande uit een twintigtal (“ventina”) ervaren koorzangers. De leden zijn afkomstig uit verschillende delen van Nederland Onder leiding van dirigent Saskia Regtering komen de zangers eenmaal per jaar een beperkt aantal repetities bijeen om op compacte wijze een programma in te studeren en enkele concerten te geven, meestal in het najaar.

Het programma voor dit concert in de Sionskerk bestaat uit muziek op Psalmteksten van componisten uit de 17de tot en met de 20ste eeuw, zoals Orlando di Lassus, Sch├╝tz, Sweelinck, Purcell en Stanford