Wij zouden het erg fijn vinden als u onze stichting wilt steunen met uw gift.

U kunt deze over maken op het volgende rekening nummer:

NL05 INGB 0007 4027 76

t.n.v. Stichting Zaterdagmiddagconcerten Zeist

Namens het bestuur hartelijk dank.