Welkom op de site van de Stichting Zaterdagmiddagconcerten Zeist.

De serie zaterdagmiddagconcerten wordt dit seizoen voor de 30ste maal georganiseerd door de Stichting Zaterdagmiddagconcerten Zeist. Voor dit seizoen is weer een afwisselend programma samengesteld met dit jaar een overwicht van instrumentale programma’s. Na 21 jaar de concerten in de Oude Kerk van Zeist georganiseerd te hebben, is sinds 2010 de Sionskerk de concertlocatie. Deze inmiddels vertrouwde en goed klinkende ruimte wordt zowel door de musici en de bezoekers geprezen om de voor deze concerten geëigende fraaie akoestiek. De concerten werden de afgelopen jaren met grote mate van belangstelling bezocht. Het succes van deze serie is natuurlijk niet mogelijk zonder de geldelijke bijdrage van de trouwe en enthousiaste bezoekers. Maar de steun van de adverteerders in de programmaboekjes, de sponsors en de donateurs, blijft de basis om deze concerten te kunnen organiseren. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk. Veel dank is de organisatie ook verschuldigd voor de jaarlijkse financiële steun van de Van Veenendaal-Bot Stichting te Zeist, die dit jaar andermaal als hoofdsponsor optreedt. De concerten zijn gratis toegankelijk. Na afloop van ieder concert wordt bij de uitgang gecollecteerd. Graag begroeten wij u als toehoorder van de concerten op de zaterdagmiddag in de Sionskerk te Zeist, Jacob Catslaan 73 (Hoek Oud Arnhemseweg).